کد خبر: ۲۳۹۵۸
تعداد نظرات: 9 نظر
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۳
قاضي كازروني نخستين حكم محيط زيستي را صادر كرد
نخستين حكم محيط زيستي توسط يك قاضي جوان كازروني صادر شد، حكمي كه قرار است تاثير بازدارندگي‌اش بيشتر از محبوس شدن در زندان باشد. در اين حكم متهم به جاي روانه شدن به زندان يا پرداخت جريمه‌هاي نقدي، مجبور شده است ...
زیست بوم/ غزل حضرتي: نخستين حكم محيط زيستي توسط يك قاضي جوان كازروني صادر شد، حكمي كه قرار است تاثير بازدارندگي‌اش بيشتر از محبوس شدن در زندان باشد. در اين حكم متهم به جاي روانه شدن به زندان يا پرداخت جريمه‌هاي نقدي، مجبور شده است محيط‌بان افتخاري منطقه درياچه پريشان شود و اطلاعاتي را در خصوص انواع گونه‌هاي پرندگان اين درياچه به همراه عكس و مشخصات محل زندگي و مبدا مهاجرت و عمر تقريبي آنها تهيه و به تفكيك اعلام كند. او همچنين بايد در اين تحقيق اعلام كند چه تعداد از اين پرنده‌ها و به چه علت در حال حاضر درياچه را ترك كرده‌اند.

افشين، جوان 18 ساله‌يي كه 38 قطعه دراج، كه از پرندگان منطقه پريشان است را در اواخر تابستان گذشته شكار كرده بود، توسط محيط‌بانان منطقه شناسايي و دستگير شد. قاضي 30 ساله پرونده اين شكارچي غيرمجاز را به پرداخت 152 ميليون ريال با تعويق يك سال محكوم كرده بود، او همچنين در اين حكم اعلام كرده بود كه متهم متعهد است در مدت تعويق يك ساله محيط‌بان افتخاري محيط‌‌زيست منطقه شود.

قاضي «ابوذر اسدي» كه رييس شعبه اول دادگاه عمومي بخش جره و بالاده كازرون است، درخصوص اين حكم عجيب كه شايد در برخي كشورهايي كه ميزان حفاظت‌شان از محيط زيست از تنوع بيشتري نسبت به كشور ما برخوردار است، عجيب نباشد، خود را علاقه‌مند و طرفدار حفاظت محيط زيست دانست. او در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «من خودم شخصا از علاقه‌مندان به محيط زيستم، از زماني كه به اين حوزه قضايي آمدم، توجهم به درياچه پريشان كه به خاطر بي‌توجهي اكنون خشك شده است، بيشتر شد. اين درياچه بزرگ‌ترين درياچه آب شيرين كشورمان بود كه متاسفانه كم‌لطفي به آن باعث شد در حال حاضر درياچه اوضاع خوبي نداشته باشد. در خصوص اين پرونده بايد بگويم، متهم زير 18 سال سن داشت و من درصدد اين بودم كه رايي كه صادر مي‌كنم بازدارندگي‌اش براي اين جوان متخلف ملموس باشد و در پيشگيري از وقوع جرم‌هايي اينچنيني براي وي موثر واقع شود.»

اسدي در ادامه مي‌گويد: «ميزان تشخيص خوب و بد از نگاه يك نوجوان 18 ساله با يك فرد بالغ متفاوت است، او در حد همسن و سالانش موضوعات را تشخيص مي‌دهد، اگر من هم مي‌خواستم با حكم زندان او را متنبه كنم، اتفاق موثري نمي‌افتاد. لذا درصدد اين برآمدم كه با حكمي كه صادر مي‌كنم ارزش و اهميت محيط زيست را براي اين جوان كازروني روشن كنم. نخستين اثر را هنگام تفهيم حكم در چهره متهم و پدرش ديدم و متوجه شدم او به زشتي كارش پي برده است. افشين بعد از صدور حكم، شروع به جمع‌آوري اطلاعات كرد و در اين پنج ماهي كه از صدور حكم مي‌گذرد در حال انجام دادن وظايف مندرج در حكمش است. او بلافاصله خودش را به محيط‌باني درياچه پريشان معرفي كرده و اكنون محيط‌‌بان افتخاري اين مجموعه شده است.»

درياچه شيرين پريشان با وسعت 43 كيلومترمربع در 12 كيلومتري جنوب شرقي شهر كازرون در حاشيه جنوبي ارتفاعات زاگرس واقع شده است. اين درياچه تا قبل از بروز پديده خشكسالي پذيراي خيل عظيمي از پرندگان مهاجر و آبزي بود اما به دليل خشكسالي و حفر چاه‌هاي غيرمجاز در اطراف آن در سال‌هاي اخير با خشكي تالاب و مهاجرت شمار كمي از پرندگان به اين منطقه مواجه شده است.

او درخصوص ميزان بازدارندگي احكام صادره و حكم عجيب خود مي‌گويد: «از نگاه من ميزان بازدارندگي چنين احكامي قطعا بيشتر از احكامي چون زندان است، اگر غير از اين بود راغب به صدور چنين رايي نمي‌شدم، اين حكم‌ها نياز به وقت گذاشتن بيشتر است و درك شرايط بيشتر. اما اين مسائل نياز به اطلاع‌رساني بيشتر دارد تا فرهنگ‌سازي لازم در اين خصوص صورت گيرد.»

قاضي اسدي نخستين قاضي‌اي است كه چنين حكمي را براي متخلف محيط زيست صادر مي‌كند. او معتقد است قانون مجازات جديد تعليق حكم را پيش‌بيني كرده و دست قضات را در زمينه صدور احكامي اينچنيني باز گذاشته است. او به دنبال انعكاس ماجراست، تا رايي كه در روستايي كوچك در شهرستان كازرون اتفاق افتاده، پررنگ شود و آغازي باشد براي صادر‌كنندگان احكام بازدارنده. او كه در زمره قاضي‌هاي جوان كشور قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: «30 ساله بودنم نشان مي‌دهد كه تنها قاضي‌هاي نسل پيش از ما نيستند كه مي‌توانند دست به ابتكار بزنند، نسل ما هم سرشار از ابتكاراتي اينچنيني است كه مي‌تواند الگويي باشد براي صدور احكامي كه تاثير بيشتري در فرد خاطي داشته باشد.»


از قاضي مبتكر تقدير مي‌شود

اسماعيل كهرم، پرنده‌شناس ديرينه‌يي است كه با شنيدن اين خبر، از رييس سازمان حفاظت

محيط زيست خواسته است از اين اقدام مبتكرانه قاضي كازروني تقدير به عمل‌ آيد، درخواستي كه بي‌اجابت نمانده و تقدير خانم رييس به زودي به دست اين قاضي طرفدار محيط زيست خواهد رسيد.

اما كهرم با اشاره به حكم جالب قاضي اسدي، به «اعتماد» مي‌گويد: «چند ماه پيش در لندن بودم كه خبر صدور حكمي اينچنيني را براي متخلفان شكار فيل در آفريقا شنيدم، حكمي كه برايشان صادر شده بود، محكوم شدن به يك سال محيط‌باني و سركشي به روستاهاي منطقه و آشنا كردن مردم با اهميت فيل و زرافه و شير بود. هميشه آرزو داشتم اين اتفاق در ايران بيفتد كه با اين حكم قاضي جوان كازروني به آرزويم رسيدم اما ترسم اين است كه اين جريان در حد همان منطقه بماند و همه گير نشود.»

او به تاثير حكم محيط‌بان افتخاري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «چند وقت پيش متخلفي كه در مازندران دو قوچ را شكار كرده بود، به 44 ماه زندان محكوم كردند، قطعا اگر جواني 18 ساله پايش به زندان باز مي‌شد، ديگر شكار كمترين تخلفش بود، دزدي و قاچاق و جيب‌بري جرايم ديگري بود كه بعد از تمام شدن دوران محكوميتش از زندان با خود سوغات مي‌آورد اما تصميم اين قاضي زندگي اين جوان را دگرگون كرد. اين تصميم مي‌تواند شروع آموزش و فرهنگ‌سازي باشد براي ديگران، باشد كه تاسي كنند.»

اما مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس، هم با تقدير از حكم صادره به ايرنا گفت: «قاضي دوستدار محيط زيست رسيدگي به اين تخلف با توجه به اهميت مقوله آموزش، تنوير افكار عمومي و اصلاح متخلفان، حكم خود را بر اين مبنا صادر كرد.»

حسينعلي ابراهيمي كارنامي افزود: «اين قاضي دادگستري با توجه به اينكه اين شكارچي متخلف 18 سال دارد و با هدف اصلاح وي و ترويج فرهنگ

زيست محيطي، او را به پرداخت 152 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم و برايش تعويق صدور حكم به مدت يك سال صادر كرد كه در نهايت متهم سر از محيط‌باني درآورد و قرار شد ليستي از پرندگان منطقه چه آنها كه در محل زندگي مي‌كنند و چه آنها كه درياچه را ترك كرده‌اند تهيه كند.»

اما صدور احكامي از اين قبيل قرار است تاثير جداگانه‌يي جداي از اثرات تنبيهي بر فرد متخلف بگذارد، اثري كه او را در آينده‌يي نزديك از طرفداران و دغدغه‌مندان محيط زيست كند و جايگاهي كاملا برعكس به او بدهد، جايگاهي كه جز با آموزش و جذب فرد متخلف آن هم در سنين پايين‌تر امكان‌پذير نخواهد بود. قاضي كازروني قطعا در ياد علاقه‌مندان به

محيط زيست و محيط‌بانان مي‌ماند كه فرهنگي را باب كرده است كه مي‌توان از اين راه و با ابتكاراتي از اين دست، متخاصماني كه غرض‌ورزانه يا از روي ناآگاهي كمر به نابودي محيط زيست مي‌بندند را روزي به پاسبانان آن تبديل كند.
منبع: اعتماد
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی:۰
انتشار یافته: ۹
محیط بان امید عزت پور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
0
1
همین خوبه
محیط بان کرخه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
0
0
حکم جالبی بود قطعا تاثیرش اززندان بیشتره!
مرضیه خدادادیان
|
United States
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹
0
1
کار بسیار زیبا و باتدبیری کردن و امیدوارم در تمامی جرمها و خلافها برای تنبیه به همین سمت و سو روی آورده شود که انشالله روز به روز شاهد افزایش تعداد انسانهای آگاه تر و علاقمند تر به طبیعت باشیم.تشکر.
مرضیه خدادادیان
|
United States
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹
0
1
کار بسیار زیبا و باتدبیری کردن و امیدوارم در تمامی جرمها و خلافها برای تنبیه به همین سمت و سو روی آورده شود که انشالله روز به روز شاهد افزایش تعداد انسانهای آگاه تر و علاقمند تر به طبیعت باشیم.تشکر.
رجبی
|
United States
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹
0
0
وقعا عالی بود؛ فرهنگسازی به معنای واقعی اونهم توسط یک قاضی.
پارسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹
0
0
زنده باد. دست این قاضی فهیم و علاقمند را باید بوسید. انشاله همه قضات محترم با احکام خوب خود به حفظ محیط زیست کمک کنند. البته متخلفانی که بر تخلفات خود اصرار دارند باید قاطعانه ادب شوند.
زندی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
1
0
با سلام
حکم خوبیه و باعث میشه هرکسی و به هر قیمتی فقط برای حق لکشف آخر سال شکارچیان رو مثلآ فقط برای یک قطعه ماهی نفرستن دادگاه.
نرگس روحانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
0
0
کاش این قاضی را به دادگاه سمیرم می فرستادند تا به قاضی های دادگاه سمیرم اموزش حمایت از محیط زیست بدهد تا ان شکارچی شنیع القلبی که 2 سال پیش وحشیانه ان ماده خرس و دو توله اش را با ان شکل قبیحانه مثله مثله کرد را فقط به پرداخت مبلغی پول محکوم نکند که الان بعد از 2 سال همان فرد در حالیکه با اسلحه کلاشینکف اماده شلیک به گله های قوچ و میش در دامنه دنا بود در همین فروردین 93توسط محیط بانان منطقه دنا دستگیر و تحویل قوه قضایی شد مسولین قضایی سمیرم این دفعه دیگر لابی ندهید تا درس عبرتی برای بقیه شکارچی ها باشد!!!
احسان ادریسی
|
United States
|
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
0
0
درود بر خلاقیت این جوان ایرانی که گام بلندی برای وطن برداشته و با عث افتخار است تا ایران ایرانی شود که در تاریخ خوانده ایم
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین